Um Alverk

Alverk var stofnað árið 2007 af Aðalgeir Hólmsteinssyni. Félagið hefur síðan, sinnt framkvæmda og ráðgjafarverkefnum í mannvirkjagerð, að mestu leyti hérlendis en einnig um tíma í Noregi. Fyrirtækið var m.a. stjórnunarráðgjafi við eina stærstu byggingaframkvæmd á höfuðbogarsvæðinu, byggingu 204 íbúða í Smiðjuholti á vegum Búseta. Alverk hefur yfirumsjón með verkefnum á framkvæmdastigi, sem stjórnunar, al- eða aðalverktaki og sinnir jafnframt byggingastjórn. Fyrirtækið veitir einnig ráðgjöf við undirbúning framkvæmda, virðisgreiningu og hönnun.

Gæðastefna

Alverk vinnur eftir ákveðinni stefnu við hönnun, efnisval og framleiðslu nýbygginga/íbúðahúsnæðis og annarra mannvirkja. Markmiðið er að tengja hönnun, efnisval og uppbyggingu markvisst við ákveðna framtíðarsýn og gildi þar sem hagkvæmni, vistvæni, gæði og samfélagsleg ábyrgð fara saman. Ef þessum markmiðum er náð mætti segja að sjálfbærni byggingamannvirkis aukist til muna á líftíma þess. Stefna Alverks eru ætluð sem leiðbeinandi mælikvarði fyrir ólíka hönnuði, verktaka og iðnaðarmenn við mótun bygginga og lóða.